Projekt uchwały w sprawie diet

Projekt uchwały – UCHWAŁA NR …/…/ RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia ………….. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Czeladzi oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Na… » » »